Новости

Как правильно применять в JavaScript асинхронные функции: примеры работы с ES 2017
От автора: возможность писать на JavaScript асинхронные функции является важным обновлением в ES2017. Что такое асинхронные функции? Асинхронные функции — это функции, которые возвращают promise. Мы

WordPress JavaScript — как правильно подключить файл скрипта к шаблону сайта
Использование в шаблонах WordPress JavaScript скриптов давно стало обычным делом. Их подключение возможно несколькими способами, начиная с классического варианта с использование голого HTML. Но чтобы все

Как исправить JavaScript error "ВКонтакте"? Что делать при ошибках JavaScript в "ВКонтакте"?
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Правильное использование Tor Browser
Tor Browser полностью анонимен – Миф или реальность? Многие считают, что Tor — это полностью анонимное и безопасное средство для интернет-серфинга, которое не дает никому возможность контролировать то,

Javascript error object is not a function вконтакте как исправить
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Как исправить ошибку javascript error вконтакте
На сегодняшний день «Вконтакте» является наиболее удобным русскоязычным ресурсом, который представляет собой не только крупнейшую социальной сеть, но и сервис для просмотра видео и прослушивания аудиозаписей.

Что такое JavaScript и для чего он используется?
Подробности декабря 10, 2015 Просмотров: 20225 В интернете миллионы веб-страниц,

Практика javascript синтаксис написания
Javascript — это язык программирования, который активно используется для построения динамических веб страниц. Собственно с этой целью он и был изобретен. У нашего с вами языка еще есть такое интересное

JavaScript учебник
Код функций в JavaScript начинает выполнение после их вызова. Функции являются одним из наиболее важных строительных блоков кода в JavaScript. Функции состоят из набора команд и обычно выполняют

Рекомендации решившим начать изучать JavaScript
Если вы решили начать изучать JavaScript , то эта статья для вас. Надеюсь, что её прочтение избавит вас в будущем от множества ошибок и сделает его изучения более простым, быстрым и эффективным. В статье

Dokumentacja :: Serwer Jabber

  1. Strona startowa modułu XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol - Extensible Messaging and...
  2. Domeny i konta
  3. Lista
  4. Połączenie
  5. Magazyn

Strona startowa modułu

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol - Extensible Messaging and Presence Protocol), wcześniej znany jako Jabber, jest otwartym, darmowym protokołem opartym na XML, służącym do przesyłania wiadomości błyskawicznych i informacji o obecności w trybie zbliżonym do rzeczywistego. Protokół, pierwotnie zaprojektowany z myślą o łatwym rozszerzaniu, oprócz wysyłania wiadomości tekstowych, obsługuje transmisję głosu, wideo i plików w sieci. W przeciwieństwie do komercyjnych systemów wiadomości błyskawicznych, takich jak AIM, ICQ, WLM i Yahoo, XMPP jest zdecentralizowanym, rozszerzalnym i otwartym systemem. Każdy może otworzyć swój serwer wiadomości błyskawicznych, zarejestrować na nim użytkowników i współdziałać z innymi serwerami XMPP.

Po wejściu do modułu wyświetlany jest jego status, przycisk „Zamknij” (lub „Włącz”, jeśli moduł jest wyłączony) i najnowsze wiadomości w dzienniku.

Ustawienia serwera

Ustawienia serwera

Zakładka „Ustawienia” umożliwia zdefiniowanie następujących parametrów:

Ustawienia transportu ICQ

Użyteczną funkcją systemów XMPP są transporty lub bramy, które umożliwiają użytkownikom dostęp do sieci za pomocą innych protokołów, takich jak OSCAR (ICQ).

Aby skonfigurować transport ICQ, możesz określić serwer połączenia i port transferu danych.

Ustawienia konferencji Jabbera

Konferencja - miejsce komunikacji kilku użytkowników Jabbera. Ma nazwę, która nie powtarza się na tym samym serwerze.

Aby wejść na konferencję, musisz znaleźć odpowiednią pozycję menu w programie klienta. Na przykład Dołącz do grupy w Tkabber lub Dołącz do Groupchat w Psi. Następnie wprowadź nazwę pokoju i serwera, na którym się znajduje, na przykład conference.up4k.loc. Aby utworzyć nowy pokój, zazwyczaj wystarczy wejść do nieistniejącego pokoju na wybranym serwerze konferencyjnym. Listę istniejących pomieszczeń można wyświetlić za pomocą funkcji wykrywania usług, zastosowanej do serwera konferencji.

Parametr „Konto administratora” definiuje użytkownika, który zawsze będzie administratorem w każdym utworzonym pokoju.

Certyfikat SSL - wymagany do utworzenia bezpiecznego połączenia klient-serwer. Domyślnie dane protokołu są przesyłane w formie otwartej. Aby tego uniknąć, kliknij przycisk [...] w polu i wybierz wstępnie wygenerowany Certyfikat SSL dla serwera Jabber.

Powiąż użytkowników z kontami we wspólnym wykazie . Włącza lub wyłącza udostępniony grafik. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, nowe dodane konta nie zostaną dodane do wspólnego wykazu i odpowiednio nie pojawią się z innymi subskrybentami na liście kontaktów.

Domeny i konta

Domeny i konta

Przed dodaniem kont użytkowników musisz utworzyć domenę jabber. Przejdź do karty Domeny i konta i kliknij przycisk Dodaj → Domena Jabber. Nazwę domeny można nazwać dowolną nieistniejącą nazwą, jeśli komunikacja za pośrednictwem protokołu Jabber nastąpi w sieci korporacyjnej, lub skonfigurować wysyłanie wiadomości Jabber w domenie rzeczywistej zarejestrowanej w organizacji.

Nazwę domeny można nazwać dowolną nieistniejącą nazwą, jeśli komunikacja za pośrednictwem protokołu Jabber nastąpi w sieci korporacyjnej, lub skonfigurować wysyłanie wiadomości Jabber w domenie rzeczywistej zarejestrowanej w organizacji

Następnie, wybierając utworzoną domenę, możesz dodać do niej konta użytkowników. Serwer poprosi Cię o podanie nazwy konta, hasła i wybierz użytkownika, któremu to konto zostanie przypisane do wspólnego spisu.

Serwer poprosi Cię o podanie nazwy konta, hasła i wybierz użytkownika, któremu to konto zostanie przypisane do wspólnego spisu

Ważne: podczas tworzenia domen i kont Jabbera odpowiednie domeny i konta pojawiają się w sekcji Poczta . Odwrotna jest również prawda.

Lista

Lista

Wspólny grafik (angielski wspólny grafik) - sposób na skonfigurowanie serwera XMPP, gdy zmiana listy klientów jest inicjowana od strony serwera. Po połączeniu z serwerem klient otrzymuje zestaw grup i kontaktów, które zawierają. Oprócz kontaktów klient automatycznie otrzymuje subskrypcję ze wszystkich kontaktów, a także zapewnia każdemu własne. Tak więc każdy kontakt z listy widzi status każdego innego kontaktu.

W zakładce „Lista” możesz zobaczyć listę kontaktów wszystkich domen jabber utworzonych na IKS, ponieważ będą one wyświetlane na liście kontaktów użytkownika, który połączył się z IKS za pośrednictwem swojego konta Jabber.

Połączenie

Połączenie

Aby połączyć się z serwerem, musisz skonfigurować połączenie w dowolnym programie komunikacyjnym obsługującym protokół XMPP. Na przykład w programie QIP Infium Odbywa się to w następujący sposób: Ustawienia → Konta → Dodaj konto → XMPP

Na przykład w programie   QIP Infium   Odbywa się to w następujący sposób: Ustawienia → Konta → Dodaj konto → XMPP

Po zarejestrowaniu loginu i hasła do połączenia, przejdź do zakładki „Serwer” i wprowadź w polu „Host” adres IP lub nazwę domeny serwera iber jabber, a także port 5222.

Uwaga! Aby klient mógł poprawnie połączyć się z określoną nazwą domeny serwera, a także umożliwić serwerowi wymianę informacji z innymi serwerami Jabber, w niektórych przypadkach konieczne jest wyprodukowanie skonfiguruj usługę xmpp dla strefy DNS ta domena!

Magazyn

Magazyn

Zakładka „Log” zawiera podsumowanie wszystkich komunikatów systemowych z serwera Jabber. Magazyn jest podzielony na strony, za pomocą przycisków „do przodu” i „do tyłu” można przejść ze strony na stronę lub wprowadzić numer strony w polu i natychmiast przejść do niego.

Wpisy dziennika są wyróżnione kolorem w zależności od rodzaju wiadomości. Normalne komunikaty systemowe są zaznaczone na biało, komunikaty o stanie systemu (wł. / Wył., Połączenie użytkownika) - zielone, błędy - czerwone.

W prawym górnym rogu modułu znajduje się ciąg wyszukiwania. Dzięki niemu możesz przeszukiwać dziennik w poszukiwaniu potrzebnych rekordów.

Dziennik zawsze wyświetla zdarzenia dla bieżącej daty. Aby wyświetlić wydarzenia innego dnia, wybierz żądaną datę za pomocą kalendarza w lewym górnym rogu modułu.

Jeśli to konieczne, możesz zapisać dane dziennika w pliku, klikając przycisk „Eksportuj”.