Новости

Как правильно применять в JavaScript асинхронные функции: примеры работы с ES 2017
От автора: возможность писать на JavaScript асинхронные функции является важным обновлением в ES2017. Что такое асинхронные функции? Асинхронные функции — это функции, которые возвращают promise. Мы

WordPress JavaScript — как правильно подключить файл скрипта к шаблону сайта
Использование в шаблонах WordPress JavaScript скриптов давно стало обычным делом. Их подключение возможно несколькими способами, начиная с классического варианта с использование голого HTML. Но чтобы все

Как исправить JavaScript error "ВКонтакте"? Что делать при ошибках JavaScript в "ВКонтакте"?
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Правильное использование Tor Browser
Tor Browser полностью анонимен – Миф или реальность? Многие считают, что Tor — это полностью анонимное и безопасное средство для интернет-серфинга, которое не дает никому возможность контролировать то,

Javascript error object is not a function вконтакте как исправить
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Как исправить ошибку javascript error вконтакте
На сегодняшний день «Вконтакте» является наиболее удобным русскоязычным ресурсом, который представляет собой не только крупнейшую социальной сеть, но и сервис для просмотра видео и прослушивания аудиозаписей.

Что такое JavaScript и для чего он используется?
Подробности декабря 10, 2015 Просмотров: 20225 В интернете миллионы веб-страниц,

Практика javascript синтаксис написания
Javascript — это язык программирования, который активно используется для построения динамических веб страниц. Собственно с этой целью он и был изобретен. У нашего с вами языка еще есть такое интересное

JavaScript учебник
Код функций в JavaScript начинает выполнение после их вызова. Функции являются одним из наиболее важных строительных блоков кода в JavaScript. Функции состоят из набора команд и обычно выполняют

Рекомендации решившим начать изучать JavaScript
Если вы решили начать изучать JavaScript , то эта статья для вас. Надеюсь, что её прочтение избавит вас в будущем от множества ошибок и сделает его изучения более простым, быстрым и эффективным. В статье

Funkcja SUMMESLE, a także SUMMESLES według dwóch kryteriów

 1. Szukaj według tagów
Sztuczki

»11 czerwca 2011 r Dmitrij 243582 odsłon

Wyobraź sobie tabelę, w której nazwy departamentów (lub kont lub czegoś innego) są wymienione w wierszach w rzędzie.
Wyobraź sobie tabelę, w której nazwy departamentów (lub kont lub czegoś innego) są wymienione w wierszach w rzędzie

Sumuj komórki według kryterium
Konieczne jest obliczenie całkowitej kwoty dla każdego działu. Wielu robi to za pomocą filtra i pisania długopisami w komórkach.
Chociaż można to zrobić łatwo i prosto za pomocą jednej funkcji - SUMMESLI .
SUMMESLES (SUMIF) - Zmniejsza liczbę komórek, które spełniają dany warunek (można określić tylko jeden warunek). Funkcji tej można również użyć, jeśli tabela jest podzielona na kolumny według okresów (miesięcznie, w każdym miesiącu, trzech kolumnach - Przychód | Wydatek | Różnica) i trzeba obliczyć łączną kwotę dla wszystkich okresów tylko według Dochodu, Wydatku i Różnicy.

Istnieją trzy argumenty w sumie dla SUMMESLI: Range , Criterion , Range_Summing .
= SUMMESLE (A1: A20000; A1; B1: B20000)
= SUMA (A1: A20000, A1, B1: B20000)

 • Zakres (A1: A20000) - wskazuje zakres z kryteriami. To znaczy Kolumna, w której należy wyszukać wartość wskazaną przez argument Criterion .
 • Kryterium (A1) jest wartością (tekstową lub liczbową, a także datą), którą należy znaleźć w zakresie . Może zawierać znaki wieloznaczne „*” i ?”. To znaczy określając kryterium „* masa *”, aby podsumować wartości, w których występuje słowo „masa”. Jednocześnie słowo „masa” może pojawić się w dowolnym miejscu w tekście lub w komórce może znajdować się tylko jedno słowo. I określając „masa *”, wszystkie wartości zaczynające się od „masy” zostaną zsumowane. ?” - zastępuje tylko jeden znak, tj. określając „mas? a” możesz zsumować linie o wartości „masa” i wartości „maska” itd.
  Jeśli kryterium jest zapisane w komórce i nadal musisz używać symboli wieloznacznych, możesz utworzyć łącze do tej komórki, dodając niezbędne. Załóżmy, że musisz zsumować wartości zawierające słowo „total”. Słowo „suma” jest zapisane w komórce A1, podczas gdy w kolumnie A mogą występować różne wartości pisowni zawierające słowo „ogółem”: „sumy za czerwiec”, „sumy za lipiec”, „sumy za marzec”. Formuła powinna wyglądać następująco:
  = LATO (A1: A20000; „*” i A1 i „*”; B1: B20000)
  „*” I A1 i „*” - znak & (ampersand) łączy kilka wartości w jedną. To znaczy wynikiem będzie „* wynik *”.
  Aby lepiej zrozumieć zasadę działania formuł, lepiej jest użyć narzędzia Obliczanie formuły : Jak wyświetlić kroki obliczania formuł
  Wszystkie kryteria i kryteria tekstowe z logicznymi i matematycznymi znakami muszą być ujęte w podwójne cudzysłowy (= SUMMESLI (A1: A20000; „total”; B1: B20000)). Jeśli kryterium jest liczbą, cytaty nie są wymagane. Jeśli chcesz bezpośrednio znaleźć znak zapytania lub gwiazdkę, musisz umieścić tyldę (~) przed nią.
  O tyldie i jej funkcjach można znaleźć w tym artykule: Jak zastąpić / usunąć / znaleźć gwiazdkę?
 • Sum_Range (B1: B20000) (opcjonalny argument) - określa zakres sum lub wartości liczbowych do zsumowania.

Jak to działa: funkcja przeszukuje zakres dla wartości określonej przez argument Criterion , a gdy zostanie znalezione dopasowanie, sumuje dane wskazane przez argument Range_Amount. To znaczy jeśli mamy nazwę działu w kolumnie A i kwotę w kolumnie B, to określenie Departamentu Rozwoju jako kryterium spowoduje sumę wszystkich wartości kolumny B, naprzeciwko której znajduje się Departament Rozwoju w kolumnie A. W rzeczywistości, SumArrangement może nie być tego samego rozmiaru co argument Range i nie spowoduje to błędu samej funkcji. Jednak podczas definiowania komórek do sumowania, górna lewa komórka argumentu Range_Amount zostanie użyta jako komórka początkowa do sumowania, a następnie komórki odpowiadające wielkości i kształtu do argumentu Range zostaną zsumowane.

Niektóre funkcje
Ostatni argument funkcji (Sum_And_Band: B1: B20000) jest opcjonalny. Oznacza to, że nie można go określić. Jeśli go nie określisz, funkcja zsumuje wartości określone przez argument Range . Po co. Na przykład, musisz uzyskać sumę tylko tych liczb, które są większe od zera. W kolumnie A kwoty. Wtedy funkcja będzie wyglądać następująco:
= LATO (A1: A20000; "> 0")

Co należy wziąć pod uwagę: zakres_summing i zakres powinien być równy liczbie linii. W przeciwnym razie możesz uzyskać zły wynik. Optymalnie, jeśli będzie wyglądać jak w podanych przeze mnie formułach: zakres i zakres sumowania zaczynają się od jednej linii i mają taką samą liczbę linii: A1: A20000; B1: B20000

Podsumowanie dwóch lub więcej kryteriów
Ale co zrobić, gdy kryteria sumowania 2 i więcej? Załóżmy, że musisz zsumować tylko te kwoty, które należą do jednego działu i tylko na określoną datę. Szczęśliwi właściciele wersji Office 2007 i nowszych mogą korzystać z funkcji SUMMESLIMN:
= SUMMESLIMN ($ C $ 2: $ C $ 50; $ A $ 2: $ A $ 50; $ I $ 3; $ B $ 2: $ B $ 50; $ H8)
$ C $ 2: $ C $ 50 - zakres_summing. Pierwszy argument określa zakres komórek zawierających kwoty, które zostaną zebrane w jeden.
$ A $ 2: $ A $ 50, $ B $ 2: $ B $ 50 - Range_Criteria. Określa zakres komórek, w których chcesz wyszukać dopasowanie według kryterium.
$ I $ 3, $ H8 - kryterium. Tutaj, podobnie jak w SUMMESLI, dozwolone znaki wieloznaczne * i ? i działają w ten sam sposób.

Specyfika określania argumentów: najpierw określany jest zakres kryterium (są one ponumerowane), następnie wartość (kryterium) jest wskazywana bezpośrednio średnikiem, który w tym zakresie musi być znaleziony - $ A $ 2: $ A $ 50; $ I $ 3. I nic więcej. Nie należy próbować najpierw określać wszystkich zakresów, a następnie kryteriów dla nich - funkcja będzie albo podawać błąd, albo nie będzie sumować tego, co jest konieczne.

Wszystkie warunki są porównywane zgodnie z zasadą I. Oznacza to, że jeśli wszystkie wymienione warunki są spełnione. Jeśli co najmniej jeden warunek nie jest spełniony, funkcja pomija linię i nic nie dodaje.
Jeśli chodzi o LATO, zakresy sumy i kryteriów powinny być równe liczbie wierszy.

Ponieważ SUMMESLIMN pojawił się tylko w wersjach programu Excel, począwszy od 2007 r., W jaki sposób nieszczęśliwi użytkownicy wcześniejszych wersji mogą być w takich przypadkach? Bardzo proste: użyj innej funkcji - SUMPRODUCT. Nie będę malować argumentów, ponieważ Jest ich wiele i wszystkie są tablicami wartości. Ta funkcja mnoży tablice wskazane przez argumenty. Spróbuję opisać ogólną zasadę używania tej funkcji do podsumowania danych w kilku warunkach.
Aby rozwiązać problem sumowania za pomocą kilku kryteriów, funkcja będzie wyglądać następująco:
= SUMPRODUCT (($ A $ 2: $ A $ 50 = $ I $ 3) * ($ B $ 2: $ B $ 50 = H5); $ C $ 2: $ C $ 50)
$ A $ 2: $ A $ 50 - zakres dat. $ I $ 3 to data kryterium, dla którego konieczne jest zsumowanie danych.
$ B $ 2: $ B 50 $ - nazwy działów. H5 - nazwa działu, na którym dane muszą zostać zsumowane.
2 C $: 50 C $ - zakres z kwotami.

Analizujemy logikę, ponieważ dla wielu będzie to całkowicie niejasne po prostu patrząc na tę funkcję. Jeśli tylko dlatego, że w pomocy ta aplikacja nie jest opisana. Aby zwiększyć czytelność, zmniejsz rozmiar zakresów:
= SUMPRODUCT (($ A $ 2: $ A 5 = $ I $ 3) * ($ B $ 2: $ B $ 5 = H5); $ C $ 2: $ C $ 5)
Tak więc wyrażenie ($ A $ 2: $ A $ 5 = $ I $ 3) i ($ B $ 2: $ B $ 5 = H5) są logicznymi i zwrotnymi tablicami logicznej FAŁSZ i PRAWDA. PRAWDA, jeśli komórka zakresu $ A $ 2: $ A 5 jest równa wartości komórki $ I $ 3, a komórka zakresu $ B $ 2: $ B 5 jest równa wartości komórki H5. To znaczy mamy następujące:
= SUMPRODUCT ({FALSE; TRUE; TRUE; FALSE} * {FALSE; FALSE; TRUE; FALSE}; 2 C $ $: 50 C $)
Jak widać, w pierwszej tablicy znajdują się dwa dopasowania warunku, aw drugim dwa. Ponadto te dwie tablice są mnożone (odpowiada za to znak mnożenia (*)). Gdy występuje mnożenie, następuje niejawna konwersja tablic FALSE i TRUE na stałe numeryczne 0 i 1 ({0; 1; 1; 0} * {0; 0; 1; 0}). Jak wiesz, po pomnożeniu przez zero otrzymujemy zero. Rezultatem jest pojedyncza tablica:
= SUMPRODUCT ({0; 0; 1; 0}; $ C $ 2: 50 C $)
Następnie tablica {0; 0; 1; 0} jest mnożona przez tablicę liczb w zakresie $ C $ 2: $ C $ 50:
= SUMPRODUCT ({0; 0; 1; 0}; {10; 20; 30; 40})
W rezultacie otrzymujemy 30. To, czego potrzebowaliśmy - dostajemy tylko kwotę, która spełnia kryterium. Jeśli jest więcej niż jedna suma spełniająca kryterium, zostaną one zsumowane.

Zaleta SUMMIR
Jeśli argumenty mają znak plus zamiast znaku mnożenia:
($ A $ 2: $ 5 $ = I $ 3 $) + ($ B 2: $ B 5 $ = H5)
wtedy warunki zostaną porównane zgodnie z zasadą OR: tj. łączne sumy zostaną zsumowane, jeśli spełniony zostanie co najmniej jeden warunek: albo $ A 2: $ A $ 5 jest równe wartości komórki I $ 3 lub komórce zakresu $ B 2: $ B 5 jest równe wartości komórki H5.
Jest to zaleta SUMMPRODUCT w porównaniu z SUMMESLIMN. SUMMESLIMN nie może sumować wartości zgodnie z zasadą OR, tylko zgodnie z zasadą AND (wszystkie warunki muszą być spełnione).

Wady
SUMPRODUCT nie może używać symboli wieloznacznych * i ?. Możliwe jest bardziej precyzyjne użycie, ale będą one postrzegane nie jako znaki specjalne, ale jako gwiazdka i znak zapytania. Myślę, że to poważna wada. I chociaż można to ominąć, używam innych funkcji wewnątrz SUMPRODUCT - nadal byłoby świetnie, gdyby funkcja mogła w jakiś sposób używać symboli wieloznacznych.

W przykładzie znajdziesz kilka przykładów funkcji dla lepszego zrozumienia tego, co zostało napisane powyżej.

Pobierz przykład

Kwota według kilku kryteriów  (41,5 KiB, 10 477 pobrań) Kwota według kilku kryteriów (41,5 KiB, 10 477 pobrań)

Zobacz także:
Sumowanie komórek według koloru wypełnienia
Sumowanie komórek według koloru czcionki
Sumowanie komórek według formatu komórki
Oblicz ilość komórek według koloru wypełnienia
Oblicz ilość komórek według koloru czcionki
Jak zsumować dane z kilku arkuszy, w tym według warunków

Artykuł pomógł?Udostępnij link znajomym!

Samouczki wideo

{"Dolny pasek": {"textstyle": "static", "textpositionstatic": "bottom", "textautohide": true, "textpositionmarginstatic": 0, "textpositiondynamic": "bottomleft", "textpositionmarginleft": 24, " textpositionmarginright „: 24,„ textpositionmargintop ”: 24,„ textpositionmarginbottom ”: 24,„ texteffect ”:„ slide ”,„ texteffecteasing ”:„ easeOutCubic ”,„ texteffectduration ”: 600,„ texteffectslidedirection ”:„ left ”,„ texteffectslidedirection ” : 30, „texteffectdelay”: 500, „texteffectseparate”: false, „texteffect1”: „slide”, „texteffectslidedirection1”: „right”, „texteffectslidedistance1”: 120, „texteffecteasing1”: „easeOutCubic”, „texteffectduration1”: 600 , „texteffectdelay1”: 1000, „texteffect2”: „slide”, „texteffectslidedirection2”: „right”, „texteffectslidedistance2”: 120, „texteffecteasing2”: „easeOutCubic”, „texteffectduration2”: 600, „texteffectdelay2”: 1500 ” textcss ":" display: block; padding: 12px; text-align: left; "," textbgcss ":" display: block; position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100% ; kolor tła: # 333333; nieprzezroczystość: 0,6; filtr: a lpha (krycie = 60); „,” tytuł „”: display: blok; pozycja: względna; czcionka: pogrubiona 14px „Lucida Sans Unicode”, „Lucida Grande”, sans-serif, Arial; color: #fff; "," descriptioncss ":" display: block; pozycja: względna; czcionka: 12px „Lucida Sans Unicode”, „Lucida Grande”, sans-serif, Arial; kolor: #fff; margin-top: 8px; "," buttoncss ":" display: block; pozycja: względna; margin-top: 8px; "," texteffectresponsive ": true," texteffectresponsivesize ": 640," titlecssresponsive ":" font-size: 12px; "," descriptioncssresponsive ":" display: none: important; "," buttoncssresponsive ": „”, „addgooglefonts”: false, „googlefonts”: „”, „textleftrightpercentforstatic”: 40}}

Szukaj według tagów

Idź Dostęp zegarek na jabłko Multex Outlook Power Query and Power BI Praca VBA w edytorze Zarządzanie kodem VBA Darmowe dodatki Data i godzina Wykresy i wykresy Uwagi Ochrona danych Internet Obrazki i obiekty Arkusze i książki Makra i VBA Dodatki Dostosowywanie Drukuj Wyszukaj dane Polityka prywatności Poczta Programy Pracuj z aplikacjami Pracuj z plikami Tworzenie aplikacji Tabele podsumowujące Listy Szkolenia i webinaria Finansowe Formatowanie Wzory i funkcje Funkcje Excela Funkcje VBA Komórki i zakresy Akcje MulTEx analiza danych błędy i usterki w programie Excel linki

Może zawierać znaki wieloznaczne „*” i „?
??
Określając „mas?
W jaki sposób nieszczęśliwi użytkownicy wcześniejszych wersji mogą być w takich przypadkach?