Новости

Как правильно применять в JavaScript асинхронные функции: примеры работы с ES 2017
От автора: возможность писать на JavaScript асинхронные функции является важным обновлением в ES2017. Что такое асинхронные функции? Асинхронные функции — это функции, которые возвращают promise. Мы

WordPress JavaScript — как правильно подключить файл скрипта к шаблону сайта
Использование в шаблонах WordPress JavaScript скриптов давно стало обычным делом. Их подключение возможно несколькими способами, начиная с классического варианта с использование голого HTML. Но чтобы все

Как исправить JavaScript error "ВКонтакте"? Что делать при ошибках JavaScript в "ВКонтакте"?
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Правильное использование Tor Browser
Tor Browser полностью анонимен – Миф или реальность? Многие считают, что Tor — это полностью анонимное и безопасное средство для интернет-серфинга, которое не дает никому возможность контролировать то,

Javascript error object is not a function вконтакте как исправить
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Как исправить ошибку javascript error вконтакте
На сегодняшний день «Вконтакте» является наиболее удобным русскоязычным ресурсом, который представляет собой не только крупнейшую социальной сеть, но и сервис для просмотра видео и прослушивания аудиозаписей.

Что такое JavaScript и для чего он используется?
Подробности декабря 10, 2015 Просмотров: 20225 В интернете миллионы веб-страниц,

Практика javascript синтаксис написания
Javascript — это язык программирования, который активно используется для построения динамических веб страниц. Собственно с этой целью он и был изобретен. У нашего с вами языка еще есть такое интересное

JavaScript учебник
Код функций в JavaScript начинает выполнение после их вызова. Функции являются одним из наиболее важных строительных блоков кода в JavaScript. Функции состоят из набора команд и обычно выполняют

Рекомендации решившим начать изучать JavaScript
Если вы решили начать изучать JavaScript , то эта статья для вас. Надеюсь, что её прочтение избавит вас в будущем от множества ошибок и сделает его изучения более простым, быстрым и эффективным. В статье

Jak utworzyć skrót do zamykania systemu? Jak utworzyć skrót do ponownego uruchomienia

 1. Jak utworzyć skrót?
 2. 1. Utwórz skrót do zamykania
 3. Zamiast epilogu

Jedną z najprostszych praktycznych aplikacji do tworzenia skrótu jest tworzenie skrótów systemowych. Są to zazwyczaj funkcjonalne skróty do uruchamiania usługi lub programu. Weźmy teraz przykład tworzenia skrótów do zarządzania systemem: zamykanie, ponowne uruchamianie, blokowanie, uśpienie i wylogowanie, czyli zestaw najczęstszych zadań wykorzystywanych przez użytkownika podczas pracy na komputerze.

Treść artykułu:

Jak utworzyć skrót?

Najpierw ogólne wprowadzenie do sposobu tworzenia skrótu:

 1. Dochodzimy do pulpitu i w wolnej przestrzeni naciskamy prawy przycisk myszy
 2. Z menu kontekstowego wybierz element „Utwórz”, a w nim podpunkt „Etykieta”.
 3. Po utworzeniu okna, jak na poniższym rysunku. W wierszu „Lokalizacja obiektu” wpisujemy adres żądanej aplikacji, programu lub strony internetowej.
  W naszym przypadku spróbujmy adresu strony:
  https://wd-x.ru/
  Jedną z najprostszych praktycznych aplikacji do tworzenia skrótu jest tworzenie skrótów systemowych
 4. Następnie kliknij „Dalej”. Następnym krokiem jest przypisanie nazwy etykiety, wpisanie jej w wierszu i kontynuacja „Gotowe”.
 5. Po utworzeniu skrótu, który będzie wśród ikon pulpitu. Taki skrót jest uruchamiany w taki sam sposób, jak inne programy na komputerze - przez dwukrotne kliknięcie lub naciśnięcie klawisza Enter.

Gdy zrozumiesz zasadę tworzenia skrótów na pulpicie, pozostaje w praktyce wprowadzać wiedzę. Poniżej znajduje się pięć możliwych skrótów do sterowania systemem operacyjnym:

1. Utwórz skrót do zamykania

 • Lokalizacja obiektu: C: Windows System32 shutdown.exe -s -t 00
 • Nazwa etykiety: Zamknij

2. Tworzenie skrótu do blokady systemu

 • Lokalizacja obiektu: C: Windows System32 rundll32.exe User32.dll, LockWorkStation
 • Nazwa etykiety: Zablokuj

3. Tworzenie skrótu do wylogowania

 • Lokalizacja obiektu: C: Windows System32 zamknięcie.exe / l
 • Nazwa etykiety: Wyloguj się

4. Tworzenie skrótu do ponownego uruchomienia

 • Lokalizacja obiektu: C: Windows System32 zamknięcie.exe -r -t 00
 • Nazwa etykiety: Uruchom ponownie

5. Utwórz tryb uśpienia skrótu

 • Lokalizacja obiektu: C: Windows System32 rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState Sleep
 • Nazwa etykiety: Sleep

dll, SetSuspendState Sleep  Nazwa etykiety: Sleep

W przyszłości etykieta może być stosowana szybkie połączenie , o czym zdołaliśmy porozmawiać w ostatnim artykule. Myślę, że po przeczytaniu artykułu nie będziesz mieć żadnych problemów z wyznaczeniem klawisza skrótu dla utworzonego skrótu.

Zamiast epilogu

Jeśli z powodu pewnych okoliczności nie udało ci się samodzielnie utworzyć etykiety, możesz pobierz archiwum Z gotowymi etykietami w ilości pięciu sztuk.

Również w przyszłości, jeśli chcesz udoskonalić utworzone skróty, możesz zastosować dla każdego obrazu, który będzie wyświetlany z ikoną. Aby to zrobić, we właściwościach skrótu znajduje się przycisk „Zmień ikonę”, który można zobaczyć na powyższym rysunku.

udostępnij znajomym:

Jak utworzyć skrót?