Новости

Как правильно применять в JavaScript асинхронные функции: примеры работы с ES 2017
От автора: возможность писать на JavaScript асинхронные функции является важным обновлением в ES2017. Что такое асинхронные функции? Асинхронные функции — это функции, которые возвращают promise. Мы

WordPress JavaScript — как правильно подключить файл скрипта к шаблону сайта
Использование в шаблонах WordPress JavaScript скриптов давно стало обычным делом. Их подключение возможно несколькими способами, начиная с классического варианта с использование голого HTML. Но чтобы все

Как исправить JavaScript error "ВКонтакте"? Что делать при ошибках JavaScript в "ВКонтакте"?
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Правильное использование Tor Browser
Tor Browser полностью анонимен – Миф или реальность? Многие считают, что Tor — это полностью анонимное и безопасное средство для интернет-серфинга, которое не дает никому возможность контролировать то,

Javascript error object is not a function вконтакте как исправить
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Как исправить ошибку javascript error вконтакте
На сегодняшний день «Вконтакте» является наиболее удобным русскоязычным ресурсом, который представляет собой не только крупнейшую социальной сеть, но и сервис для просмотра видео и прослушивания аудиозаписей.

Что такое JavaScript и для чего он используется?
Подробности декабря 10, 2015 Просмотров: 20225 В интернете миллионы веб-страниц,

Практика javascript синтаксис написания
Javascript — это язык программирования, который активно используется для построения динамических веб страниц. Собственно с этой целью он и был изобретен. У нашего с вами языка еще есть такое интересное

JavaScript учебник
Код функций в JavaScript начинает выполнение после их вызова. Функции являются одним из наиболее важных строительных блоков кода в JavaScript. Функции состоят из набора команд и обычно выполняют

Рекомендации решившим начать изучать JavaScript
Если вы решили начать изучать JavaScript , то эта статья для вас. Надеюсь, что её прочтение избавит вас в будущем от множества ошибок и сделает его изучения более простым, быстрым и эффективным. В статье

Jak wygląda projekt zasilacza SNT

 1. Jaka jest sieć zasilania SNT?
 2. Kiedy powstaje nowy projekt?
 3. Specyficzne obliczenie zużycia energii
 4. Co zawiera projektowa sieć SNT?
 5. Jakie korzyści uzyskuje klient zamawiając rozwój w Mega.ru?

Ze wszystkich rodzajów konstrukcji elektrycznych projekt zasilania dla SNT można nazwać bez przesady najtrudniejszy z organizacyjnego punktu widzenia. Konstrukcja takich osiedli najczęściej występowała spontanicznie i rzadko koordynowana z możliwościami regionalnej sieci zasilającej.

Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach popularność mieszkań podmiejskich gwałtownie wzrosła, społeczności ogrodnicze i ogrodowe stopniowo przekształcają się w osiedla całkowicie osiadłe, co prawie zawsze prowadzi do znacznego niedoboru energii elektrycznej.

Jednym ze sposobów przezwyciężenia trudności w modernizacji sieci zasilającej wioskę ogrodową jest zaawansowany i profesjonalny projekt zasilania SNT, przeprowadzany przez licencjonowaną organizację.

Z jednej strony dobrze zrealizowany projekt pozwoli Ci obliczyć dokładną wartość szacunkową i określić niezbędne poziomy finansowania. Z drugiej strony, możliwe będzie rozsądne żądanie zwiększenia limitów mocy w sprzedaży energii.

Jaka jest sieć zasilania SNT?

Przypomnijmy, że SNT - ogrodnicze partnerstwo non-profit - stowarzyszenie właścicieli obszarów podmiejskich, którego celem jest zapewnienie normalnego funkcjonowania wsi.

Oczywiście, bez zasilania, nie można osiągnąć „normalnego funkcjonowania”, dlatego jednym z głównych zadań stojących przed tablicą SNT jest stworzenie i utrzymanie sieci elektrycznej społeczności ogrodniczej.

Ze wszystkich rodzajów konstrukcji elektrycznych projekt zasilania dla SNT można nazwać bez przesady najtrudniejszy z organizacyjnego punktu widzenia

Obliczanie spadków napięcia

Biorąc pod uwagę, że większość tego typu osiedli została pierwotnie utworzona bez planów ogólnego rozwoju, pierwotna elektryfikacja takich obiektów została przeprowadzona na podstawie minimalnych norm zużycia. Nawet teraz na przedmieściach można znaleźć wystarczającą liczbę spółdzielni daczy, których łączna przydzielona moc nie przekracza 15 kW.

Z technicznego punktu widzenia sieć energetyczna osady dacza przed modernizacją składa się z reguły z następujących elementów:

 • Transformator małej mocy (10 / 0,4 lub 6 / 0,4);
 • Przestarzałe lotnicze linie przesyłowe energii elektrycznej (a także ich całkowita nieobecność w pobliżu nowych miejsc);
 • Brak możliwości korzystania z podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego i instalacji systemów elektrycznych do autonomicznego zaopatrzenia w wodę i ogrzewania.

Po modernizacji, która zwykle ma miejsce przy wymianie podstacji na mocniejszą i bardziej nowoczesną, sieć dostaw energii do osiedli ogrodowych pod względem jakości energii jest porównywalna z obszarami miejskimi.

W świetle powyższego rekonstrukcja schematów zasilania dla wiosek wypoczynkowych jest prawie zawsze przeprowadzana w celu zwiększenia przepustowości, co z kolei wymaga całkowitej przebudowy istniejącego projektu sieci energetycznej.

Oprócz projektowania, rada partnerska musi znaleźć odpowiedź na dwa główne pytania towarzyszące tworzeniu nowej sieci dostaw energii w wioskach dowolnego typu:

 • Kto zapłaci za jego utrzymanie?
 • Jak zwiększyć limit mocy?

Jak pokazuje praktyka, odpowiedź na nie jest tak trudna, że ​​niektóre historie dotyczące odnowienia wiejskich sieci elektrycznych trwają dłużej niż dziesięć lat.

Z legislacyjnego punktu widzenia (FZ-217 z 29.07.1917 r.) Cała infrastruktura wiejskiej sieci energetycznej zostaje przeniesiona do bilansu partnerstwa. Oznacza to, że wszyscy uczestnicy SNT powinni nie tylko płacić za zużytą energię elektryczną, ale także regularnie „wyrzucać” jej konserwację (co stanowi dziesiątki tysięcy rubli rocznie).

Jeśli chodzi o zwiększenie mocy, konieczne jest znalezienie równowagi między 10 kW (na jeden działka) ustanowioną przez prawo a możliwościami lokalnej sieci zasilania.

Kiedy powstaje nowy projekt?

Zgodnie z wymaganiami PUE, każda instalacja elektryczna, ponownie zamontowana lub uruchomiona po modernizacji, może być podłączona do sieci dopiero po podpisaniu certyfikatu dopuszczenia do połączenia.

Co oznacza jasna sekwencja działań:

 • Rozwój projektu elektrycznego;
 • Koordynacja;
 • Instalacja;
 • Pomiary laboratoryjne;
 • Podpisanie aktu dopuszczenia do połączenia;
 • Połączenie techniczne.

Na tej podstawie projekt elektryków wioski jest konieczny zarówno podczas elektryfikacji od podstaw, jak i podczas rekonstrukcji istniejącej sieci.

Oddzielnie zauważamy, że potrzeba modernizacji pojawia się również po pojawieniu się nowych sekcji, których elektryfikacja wymaga zainstalowania dodatkowych podpór w linii przesyłowej, co również wymaga aktualizacji projektu.

Specyficzne obliczenie zużycia energii

Całkowity pobór mocy sieci zasilającej jest głównym parametrem, od którego prawie wszystko zależy od opracowanego (i obecnego!) Projektu elektrycznego. W tym wielkość limitu przydzielonego dla jednego połączenia.

W tym wielkość limitu przydzielonego dla jednego połączenia

Nowa linia podawania

Metoda jego obliczania powinna być znana nie tylko projektantowi, ale także każdemu uczestnikowi partnerstwa ogrodniczego, ponieważ w 98 przypadkach na 100 parametr ten jest przyczyną konfliktów między zarządem a zwykłymi uczestnikami partnerstwa.

Faktem jest, że rzeczywista granica mocy przydzielona jednemu miejscu jest określona nie przez formułę liniową, przez prosty podział mocy transformatora przez liczbę odbiorców, ale przez znacznie bardziej złożony algorytm.

W praktyce punktem wyjścia do obliczenia głównych parametrów projektu nie jest prawnie określony limit, który powinien być przydzielony dla jednego domu wiejskiego (do 15 kW), ale typowej mocy transformatora, który spełnia wymagania sformułowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Załóżmy na przykład, że moc transformatora w skrzyni biegów wynosi 160 kVA, a liczba sekcji wynosi -200.

Przede wszystkim obliczany jest aktywny składnik mocy znamionowej transformatora. 160 * 0,95 = 152 kW.

Ponadto konieczne jest uwzględnienie strat technologicznych związanych z dostawą energii elektrycznej z transformatora do użytkownika końcowego. Z fizycznego punktu widzenia są to straty spowodowane oporem kabla i węzłami przełączającymi, które zależą od stanu sieci energetycznej. W „dobrej” sieci takie straty nie przekraczają 5%, w „złej” mogą osiągnąć 11%. Załóżmy, że sieć rozważana w tym przykładzie jest „średnia” i rozprasza 7% transmitowanej energii.

Otrzymujemy pozostałą moc czynną 152-7% = 143 kW.

Ponieważ w każdej wiosce znajdują się stale działające obiekty ogólnej infrastruktury, konieczne jest odjęcie od wynikającego z tego salda kosztów utrzymania wydajności tych obiektów.

Ponieważ w każdej wiosce znajdują się stale działające obiekty ogólnej infrastruktury, konieczne jest odjęcie od wynikającego z tego salda kosztów utrzymania wydajności tych obiektów

Autonomiczne zaopatrzenie w wodę

Załóżmy, że takie obiekty są oświetleniem ulicznym i eksploatacją pomp głębinowych, których łączna moc wynosi 11 kW.

W sumie 132 kW pozostaje do dystrybucji do odbiorców końcowych od 160 kVA.

Pamiętaj, że jeśli arytmetycznie podzielisz 132 kW na 200 działek, otrzymasz tylko 0,66 kW na połączenie, co oczywiście nie wystarczy nawet dla radzieckiej wersji wiejskiego domu.

Dalsze obliczenia są wykonywane przy założeniu, że wszyscy konsumenci rzadko ładują sieć w tym samym czasie, więc liczba połączeń we wzorze 132/200 może zostać zmniejszona o pewien współczynnik, zwany współczynnikiem jednoczesnego zużycia.

W przypadku spółdzielni ogrodniczych przyjmuje się, że ich wartość wynosi 0,14, po czym obliczana jest rzeczywista moc dostępna dla jednego konsumenta.

132 / (200 * 0,14) = 4,7 kW.

Warto zauważyć, że zwiększając liczbę działek, zmniejsza się współczynnik jednoczesnego zużycia, co umożliwia podłączenie nowych odbiorców bez instalowania dodatkowych transformatorów.

Oddzielnie podkreślamy, że powyższa próba obliczeń jest ważna tylko w przypadkach, gdy energia elektryczna nie jest wykorzystywana do ogrzewania. Dokładniejsze wytyczne dotyczące planowania dystrybucji mocy w sieciach energetycznych podano w RD 34.20.185-94 (z dodatkami) i SP 31-110-2003.

Co zawiera projektowa sieć SNT?

Schemat instalacji KTP

W przeciwieństwie do innych projektów elektrycznych, działający projekt elektryczny sieci zasilającej dla społeczności ogrodniczej koncentruje się głównie na komunikacji zewnętrznej, dlatego oprócz obliczeń elektrycznych, powinien zawierać informacje dotyczące instalacji podstacji transformatorowych i podpór pod liniami przesyłowymi.

Typowy pakiet dokumentacji projektowej składa się z następujących sekcji:

 • Część opisowa (nota wyjaśniająca);
 • Plany sieci dostaw, opracowane na podstawie ekspedycji katastralnej wioski;
 • Pojedyncza linia VRU (rozdzielnica wejściowa) i skrzynia biegów (zintegrowana podstacja);
 • Schemat obliczania spadków napięcia dla wszystkich odcinków linii zasilającej;
 • Obliczanie schematu dla prądów zwarciowych;
 • Obliczanie strat w linii przesyłowej iw transformatorze KP;
 • Układ urządzeń energetycznych;
 • Schemat instalacji i opis kompleksu uziemiającego;
 • System ochrony odgromowej (zależy od charakterystyki klimatycznej regionu);
 • Schematyczny schemat podłączenia urządzeń pomiarowych (ze wskazaniem charakterystyki transformatorów pomiarowych);
 • Specyfikacja;
 • Kalkulacja ekonomiczna (lub szacunkowa).

Podczas opracowywania należy uwzględnić ograniczenia określone w SNiP 3.05.06-85 „Urządzenia elektryczne” i SNiP 12-01-2004 „Organizacja konstrukcji”.

06-85 „Urządzenia elektryczne” i SNiP 12-01-2004 „Organizacja konstrukcji”

Jednoliniowy schemat VRU i KTP wsi

Jakie korzyści uzyskuje klient zamawiając rozwój w Mega.ru?

Ekonomiczna i organizacyjna potrzeba przestudiowania wszystkich elementów sieci elektrycznej osady daczy została już wspomniana powyżej. Ale przegląd będzie niekompletny, jeśli nie wspominając o dodatkowych korzyściach, jakie daje profesjonalnie opracowany projekt:

 • Zmniejszenie strat w sieci zasilającej;
 • Wyższa niezawodność wewnętrznych linii przesyłowych do przesyłu energii elektrycznej, osiągnięta dzięki zastosowaniu samonośnego drutu CIP;
 • Niemal całkowite wyeliminowanie możliwości wyboru energii elektrycznej w celu obejścia urządzeń pomiarowych;
 • Znaczące zmniejszenie ryzyka sytuacji awaryjnych dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych automatycznych systemów ochrony (w rezultacie - zmniejszenie ryzyka strat finansowych);
 • Dokładny podział obszarów odpowiedzialności;
 • Możliwość dalszej modernizacji bez większych nakładów inwestycyjnych (w tym przyłączenie nowych odbiorców).

Firma Mega.ru przyjmuje zamówienia na rozwój systemów zasilania o dowolnej kategorii złożoności, w tym projekty dotyczące zasilania osiedli ogrodowych i daczy położonych w regionie moskiewskim i sąsiednich regionach. Możesz wyjaśnić szczegóły współpracy i złożyć wniosek o odejście specjalistów w celu przeprowadzenia wstępnego badania obiektu, korzystając z formularza zwrotnego lub dzwoniąc pod numery telefonów wymienione w „Kontakty” .

Jaka jest sieć zasilania SNT?
Kiedy powstaje nowy projekt?
Ru?
Jaka jest sieć zasilania SNT?
Jak zwiększyć limit mocy?
Kiedy powstaje nowy projekt?
Ru?