Новости

Как правильно применять в JavaScript асинхронные функции: примеры работы с ES 2017
От автора: возможность писать на JavaScript асинхронные функции является важным обновлением в ES2017. Что такое асинхронные функции? Асинхронные функции — это функции, которые возвращают promise. Мы

WordPress JavaScript — как правильно подключить файл скрипта к шаблону сайта
Использование в шаблонах WordPress JavaScript скриптов давно стало обычным делом. Их подключение возможно несколькими способами, начиная с классического варианта с использование голого HTML. Но чтобы все

Как исправить JavaScript error "ВКонтакте"? Что делать при ошибках JavaScript в "ВКонтакте"?
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Правильное использование Tor Browser
Tor Browser полностью анонимен – Миф или реальность? Многие считают, что Tor — это полностью анонимное и безопасное средство для интернет-серфинга, которое не дает никому возможность контролировать то,

Javascript error object is not a function вконтакте как исправить
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Как исправить ошибку javascript error вконтакте
На сегодняшний день «Вконтакте» является наиболее удобным русскоязычным ресурсом, который представляет собой не только крупнейшую социальной сеть, но и сервис для просмотра видео и прослушивания аудиозаписей.

Что такое JavaScript и для чего он используется?
Подробности декабря 10, 2015 Просмотров: 20225 В интернете миллионы веб-страниц,

Практика javascript синтаксис написания
Javascript — это язык программирования, который активно используется для построения динамических веб страниц. Собственно с этой целью он и был изобретен. У нашего с вами языка еще есть такое интересное

JavaScript учебник
Код функций в JavaScript начинает выполнение после их вызова. Функции являются одним из наиболее важных строительных блоков кода в JavaScript. Функции состоят из набора команд и обычно выполняют

Рекомендации решившим начать изучать JavaScript
Если вы решили начать изучать JavaScript , то эта статья для вас. Надеюсь, что её прочтение избавит вас в будущем от множества ошибок и сделает его изучения более простым, быстрым и эффективным. В статье

Jak wyłączyć zaporę sieciową (wyłączyć lub skonfigurować wyjątki) w systemie Windows 7, 8 i 10

 1. Dlaczego go wyłączyć?
 2. Wyłącz zaporę systemu Windows 7
 3. Jak wyłączyć panel sterowania
 4. Firewall: jak wyłączyć za pomocą wiersza poleceń?
 5. Wyłącz usługę ochrony za pomocą „msconfig”
 6. Zamykanie usługi za pomocą komendy services.msc
 7. Skonfiguruj wyjątki zapory

Podczas pracy z dowolnym komputerem należy zwrócić dużą uwagę na bezpieczeństwo w sieci Podczas pracy z dowolnym komputerem należy zwrócić dużą uwagę na bezpieczeństwo w sieci.

Firewall to skuteczne narzędzie ochrony instalowane domyślnie we wszystkich wersjach systemu operacyjnego Windows i filtrujące ruch przychodzący pod kątem zagrożeń. Zazwyczaj zapora działa tak, jak powinna i nie informuje użytkownika w ogóle.

Ale w niektórych przypadkach ochrona nie działa poprawnie, blokuje użyteczne programy i usługi i musi być wyłączona ręcznie lub skonfigurować wyjątki.

Dlaczego go wyłączyć?


To narzędzie zabezpieczające chroni system operacyjny przed wirusami, hakerami i innymi atakami z zewnątrz. W przeciwieństwie do programów antywirusowych, które są przeznaczone do usuwania już istniejących plików, zapora filtruje przede wszystkim cały ruch przychodzący do komputera i blokuje potencjalnie niebezpieczne pliki i połączenia w podróży.

Domyślnie cały ruch ze wszystkich typów połączeń jest filtrowany:

 • Internet przewodowy;
 • Wi-Fi, dystrybucja Internetu z urządzeń mobilnych, modemy bezprzewodowe;
 • VPN, proxy i inne złożone schematy połączeń.

Jeśli system uzna program za złośliwy, blokuje go i wysyła wiadomość do użytkownika, nakłaniając go do podjęcia ostatecznej decyzji. Użytkownik może zgodzić się z opinią systemu i może zezwolić na aktywność programu, usuwając ochronę lub dodając plik do wyjątków. Bez zgody użytkownika zapora nie robi nic, jednak częste konflikty systemowe z oprogramowaniem innych firm wymuszają na użytkownikach ostrożną konfigurację listy wyjątków lub całkowite wyłączenie zapory.

Wyłącz zaporę systemu Windows 7Możesz wyłączyć zaporę w wersjach Windows 7, 8 i 10 na kilka sposobów, z których większość jest uniwersalna i działa na wszystkich wersjach systemu operacyjnego.

Jak wyłączyć panel sterowania

 1. Przejdź do „Start” - „Panel sterowania”.
 2. W prawym górnym rogu zmień element „Widok” na „Duże ikony”.
 3. Wybierz element „Przeglądarka Windows”, który się pojawi (lub wpisz tę frazę natychmiast w pasku wyszukiwania w menu „Start” i przejdź do tej sekcji).
 4. W lewym menu wybierz opcję „Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows” (ta sekcja jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora).
 5. W tej sekcji konfiguracja ochrony jest oferowana oddzielnie dla sieci roboczych i domowych. Obie sekcje muszą być wyłączone, w przeciwnym razie zapora będzie nadal filtrować znaczną część połączeń. Dwukrotnie konieczne jest wybranie punktu zamknięcia, w pobliżu którego jest napisane „niezalecane”, a następnie naciśnij przycisk „OK”.

Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, po wysłaniu przycisku „OK” pojawi się ostatnia strona, tym razem z czerwonym wzorem i ostrzeżeniem o wyłączeniu ochrony. Ta instrukcja odpowiada na pytanie, jak wyłączyć zaporę we wszystkich trzech popularnych wersjach systemu Windows: 7, 8 i 10, ale to nie jedyny sposób.

Firewall: jak wyłączyć za pomocą wiersza poleceń?

Istnieje kilka sposobów korzystania z wiersza polecenia w systemie Windows:

 • Naciśnięcie kombinacji klawiszy „Windows + R”;
 • Otwórz „Start” i wpisz cmd lub cmd.exe podczas wyszukiwania;
 • Wybranie „Start - Standard - Linia poleceń”.

Jak więc wyłączyć zaporę systemu Windows 8 i 7 przy użyciu wiersza polecenia:

 1. Otwórz wiersz poleceń .
 2. Wprowadź tekst „netsh advfirewall ustaw stan wszystkich profili”.
 3. Naciśnij klawisz „Enter”.

Tak jak w przypadku powyższych instrukcji, ta sekwencja działań wyłącza ochronę dla wszystkich typów połączeń sieciowych (zarówno domowych, jak i roboczych).

Aby odwrócić ochronę za pomocą wiersza poleceń, wystarczy wprowadzić ten sam tekst, tylko na końcu, zastępując OFF za pomocą ON.

Wyłącz usługę ochrony za pomocą „msconfig”

Po zamknięciu systemu na jeden z powyższych sposobów zapora przestanie działać, a cały ruch przychodzący będzie przetwarzany przez pozostałe metody: antywirusowe i inne oprogramowanie. Ale jednocześnie usługa odpowiedzialna za zaporę ogniową i działanie zapory będzie nadal działać.

Ważne: Usługa msconfig jest ważnym elementem systemu. Naruszenie jego ustawień i konfiguracji może prowadzić do najbardziej nieoczekiwanych konsekwencji, wymagających pomocy specjalisty. Wyłączanie usług systemowych odbywa się na własne ryzyko.

Zamówienie poza serwisem:

 1. Przejdź do „Start”.
 2. Wpisz msconfig w pasku wyszukiwania.
 3. W kategorii „Programy” powinien znajdować się 1 plik o odpowiedniej nazwie.
 4. Otwórz znaleziony plik msconfig.
 5. W oknie, które zostanie otwarte, znajdź i otwórz kartę „Usługi”.
 6. W oknie, które zostanie otwarte, usuń zaznaczenie opcji „Zapora systemu Windows”.

Aby zmiany zaczęły obowiązywać, musisz ponownie uruchomić komputer - system zaproponuje natychmiastową zgodę. Po ponownym uruchomieniu komputer uruchomi się bez działającej zapory.

Zamykanie usługi za pomocą komendy services.msc

Najprostszym sposobem uruchomienia usługi jest użycie wiersza poleceń, również przez wywołanie go za pomocą kombinacji klawiszy „Windows + R” lub wpisanie CMD w wyszukiwaniu.

Po otwarciu wiersza poleceń potrzebujesz:

 1. Wpisz polecenie „services.msc” i naciśnij klawisz Enter.
 2. W oknie, które zostanie otwarte, znajdź element „Zapora systemu Windows” i kliknij go prawym przyciskiem myszy.
 3. W otwartym menu kontekstowym wybierz element „Stop”.

W takim przypadku system ochrony zostanie zawieszony. Usługa nie będzie działać, ale komputer nie musi się ponownie uruchamiać.

Skonfiguruj wyjątki zapory

Często nie trzeba całkowicie wyłączać ani usuwać systemu ochrony: wystarczy skonfigurować listę wykluczeń, aby system Windows nie kolidował z plikami i programami, które w oczywisty sposób powodują problemy. Wyjątki pozwalają nie korzystać z usuwania ochrony i uczyć zapory do ominięcia i pominięcia niezbędnego oprogramowania.

Proces konfiguracji krok po kroku:

 1. Otwórz okno konfiguracji Zapory systemu Windows (za pomocą panelu sterowania lub paska wyszukiwania).
 2. W menu wybierz element „Zezwalaj programowi lub komponentowi na uruchamianie przez Zaporę systemu Windows”.
 3. Wybierz element „Zezwól na inny program”.
 4. Kliknij przycisk „Przeglądaj” i znajdź plik startowy programu .exe, który chcesz dodać do wyjątków.

Aby program działał bez problemów i blokowania sieci, należy umieścić oba pola wyboru: sieci publiczne, sieci domowe i sieci robocze. Aby zmiany zostały wprowadzone, ponowne uruchomienie komputera nie jest wymagane.

Dlaczego go wyłączyć?
Dlaczego go wyłączyć?
Firewall: jak wyłączyć za pomocą wiersza poleceń?