Новости

Как правильно применять в JavaScript асинхронные функции: примеры работы с ES 2017
От автора: возможность писать на JavaScript асинхронные функции является важным обновлением в ES2017. Что такое асинхронные функции? Асинхронные функции — это функции, которые возвращают promise. Мы

WordPress JavaScript — как правильно подключить файл скрипта к шаблону сайта
Использование в шаблонах WordPress JavaScript скриптов давно стало обычным делом. Их подключение возможно несколькими способами, начиная с классического варианта с использование голого HTML. Но чтобы все

Как исправить JavaScript error "ВКонтакте"? Что делать при ошибках JavaScript в "ВКонтакте"?
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Правильное использование Tor Browser
Tor Browser полностью анонимен – Миф или реальность? Многие считают, что Tor — это полностью анонимное и безопасное средство для интернет-серфинга, которое не дает никому возможность контролировать то,

Javascript error object is not a function вконтакте как исправить
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Как исправить ошибку javascript error вконтакте
На сегодняшний день «Вконтакте» является наиболее удобным русскоязычным ресурсом, который представляет собой не только крупнейшую социальной сеть, но и сервис для просмотра видео и прослушивания аудиозаписей.

Что такое JavaScript и для чего он используется?
Подробности декабря 10, 2015 Просмотров: 20225 В интернете миллионы веб-страниц,

Практика javascript синтаксис написания
Javascript — это язык программирования, который активно используется для построения динамических веб страниц. Собственно с этой целью он и был изобретен. У нашего с вами языка еще есть такое интересное

JavaScript учебник
Код функций в JavaScript начинает выполнение после их вызова. Функции являются одним из наиболее важных строительных блоков кода в JavaScript. Функции состоят из набора команд и обычно выполняют

Рекомендации решившим начать изучать JavaScript
Если вы решили начать изучать JavaScript , то эта статья для вас. Надеюсь, что её прочтение избавит вас в будущем от множества ошибок и сделает его изучения более простым, быстрым и эффективным. В статье

Jak zapisać zdjęcie z Worda

 1. Tworzenie archiwum z dokumentu
 2. Wyodrębnij zdjęcia z archiwum

Na pewno wpadłeś w sytuację, w której w dokumencie Worda znajduje się plik, którego w jakiś sposób chcesz użyć w przyszłości

Na pewno wpadłeś w sytuację, w której w dokumencie Worda znajduje się plik, którego w jakiś sposób chcesz użyć w przyszłości. Powstaje pytanie - jak można je „wyciągnąć”, „wyciąć” stamtąd?

Zobacz także:
Jak przetłumaczyć Excel na Word
Jak przekonwertować plik PDF do programu Word do edycji

Ten artykuł pomoże ci zapoznać się z metodą uzyskiwania obrazu JPG (lub dowolnego innego formatu), ponieważ zwykłe „CTRL + C” , „CTRL + V” nie pomogą w tym przypadku, nawet w menu kontekstowym nie będzie takiej akcji, jak zapisanie pliku.

Tworzenie archiwum z dokumentu

Najprostszym sposobem jest przekonwertowanie dokumentu na inny format: zmień Docx (w Windows 7 i poniżej - Doc ) na ZIP . Za pomocą tej akcji przekształcisz dokument Vord w archiwum, dzięki czemu możesz łatwo pobrać zdjęcie stamtąd.

Teraz rozważymy algorytm działań:

 1. Zapisz dokument Vord, w którym znajduje się potrzebny obraz i zamknij go. Następnie musisz otworzyć folder, w którym znajduje się plik, i kliknąć go prawym przyciskiem myszy.
 2. Następnie musisz otworzyć folder, w którym znajduje się plik, i kliknąć go prawym przyciskiem myszy

 3. Wybierz akcję „Zmień nazwę” na wyświetlonej liście. Oprócz „nazwy” dokumentu, zobaczysz jego rozszerzenie (po kropce).
 4. Konieczne jest usunięcie rozszerzenia dokumentu, a następnie wprowadzenie „ZIP” . Kliknij ENTRE i potwierdź swoje działanie, klikając przycisk „Tak” w wyświetlonym oknie. Jeśli nazwa pliku nie jest wyświetlana w wierszu „Nazwa” , użyj kroku 4.
 5. Jeśli nazwa pliku nie jest wyświetlana w wierszu „Nazwa” , użyj kroku 4

 6. Otwórz zakładkę „Widok” , kliknij przycisk „Parametry” . Następnie kliknij „Zmień parametry” .
 7. Następnie kliknij „Zmień parametry”

 8. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij ponownie przycisk „Widok” , a następnie w „Ustawieniach zaawansowanych” wybierz „Ukryj rozszerzenia dla zarejestrowanych typów plików”. Kliknij kwadrat, aby usunąć zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk „Zastosuj” .
 9. Kliknij kwadrat, aby usunąć zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk „Zastosuj”

Wyodrębnij zdjęcia z archiwum

Będziemy kontynuować pracę z dokumentem - na tym etapie wyodrębnimy obraz z archiwum ZIP. Instrukcja jest następująca:

 1. Musisz otworzyć archiwum, aw nim otworzyć folder «WORD» .
 2. Musisz otworzyć archiwum, aw nim otworzyć folder «WORD»

 3. Następnie przejdź do folderu „Media” , gdzie na końcu będzie obraz.
 4. Następnie przejdź do folderu „Media” , gdzie na końcu będzie obraz

 5. Po 2 krokach „CTRL + C” , „CTRL + V” przechodzą do działania. Nie możesz jednak przeszkadzać i po prostu przesuwać obraz do żądanego folderu za pomocą kursora.
 6. Nie możesz jednak przeszkadzać i po prostu przesuwać obraz do żądanego folderu za pomocą kursora

Aby przekonwertować ZIP na Docx (Doc), powtórz te same kroki z wymianą rozszerzeń.

Warto zauważyć, że otrzymujesz obraz w jego oryginalnej jakości - jeśli w dokumencie był mały, nie oznacza to, że tak było w oryginale.

W tym artykule przyjrzeliśmy się metodzie wydobywania obrazu z dokumentu programu Word. Korzystając z tej podstawowej metody, łatwo zapisujesz wszystkie potrzebne obrazy z dokumentu Word.

Powstaje pytanie - jak można je „wyciągnąć”, „wyciąć” stamtąd?