Новости

Как правильно применять в JavaScript асинхронные функции: примеры работы с ES 2017
От автора: возможность писать на JavaScript асинхронные функции является важным обновлением в ES2017. Что такое асинхронные функции? Асинхронные функции — это функции, которые возвращают promise. Мы

WordPress JavaScript — как правильно подключить файл скрипта к шаблону сайта
Использование в шаблонах WordPress JavaScript скриптов давно стало обычным делом. Их подключение возможно несколькими способами, начиная с классического варианта с использование голого HTML. Но чтобы все

Как исправить JavaScript error "ВКонтакте"? Что делать при ошибках JavaScript в "ВКонтакте"?
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Правильное использование Tor Browser
Tor Browser полностью анонимен – Миф или реальность? Многие считают, что Tor — это полностью анонимное и безопасное средство для интернет-серфинга, которое не дает никому возможность контролировать то,

Javascript error object is not a function вконтакте как исправить
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Как исправить ошибку javascript error вконтакте
На сегодняшний день «Вконтакте» является наиболее удобным русскоязычным ресурсом, который представляет собой не только крупнейшую социальной сеть, но и сервис для просмотра видео и прослушивания аудиозаписей.

Что такое JavaScript и для чего он используется?
Подробности декабря 10, 2015 Просмотров: 20225 В интернете миллионы веб-страниц,

Практика javascript синтаксис написания
Javascript — это язык программирования, который активно используется для построения динамических веб страниц. Собственно с этой целью он и был изобретен. У нашего с вами языка еще есть такое интересное

JavaScript учебник
Код функций в JavaScript начинает выполнение после их вызова. Функции являются одним из наиболее важных строительных блоков кода в JavaScript. Функции состоят из набора команд и обычно выполняют

Рекомендации решившим начать изучать JavaScript
Если вы решили начать изучать JavaScript , то эта статья для вас. Надеюсь, что её прочтение избавит вас в будущем от множества ошибок и сделает его изучения более простым, быстрым и эффективным. В статье

Nie można skonfigurować nowego profilu za pomocą funkcji automatycznego wykrywania programu Exchange dla skrzynki pocztowej online

 1. Problem Podczas próby skonfigurowania nowego konta pocztowego dla usługi Office 365 za pomocą Kreatora...
 2. Rozwiązanie
 3. Dodatkowe metody
 4. Metoda 2: Aktualizacja do najnowszej wersji programu Outlook
 5. Metoda 3: Sprawdź, czy rekord automatycznego wykrywania CNAME jest poprawnie skonfigurowany
 6. Metoda 4: Upewnij się, że atrybuty użytkownika w usłudze Active Directory są ustawione poprawnie.
 7. Jeśli nie używasz swojej domeny osobistej
 8. Linki

Problem

Podczas próby skonfigurowania nowego konta pocztowego dla usługi Office 365 za pomocą Kreatora dodawania nowego konta w programie Microsoft Outlook profil programu Outlook nie jest konfigurowany automatycznie. Ponadto podczas próby skonfigurowania ustawień serwera dla profilu pojawia się następujący komunikat o błędzie:

Zaszyfrowane połączenie e-mail jest niedostępne

Podczas testowania za pomocą Analizatora połączeń zdalnych może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:

Usługa Autodiscover nie może przetworzyć określonego adresu e-mail. Dozwolone są tylko skrzynki pocztowe i kontakty.

Powód

Ten problem występuje z jednego z następujących powodów:

 • Nieprawidłowy adres e-mail został wprowadzony na stronie „ Automatyczna konfiguracja konta ” kreatora, aby dodać nowe konto do programu Outlook.
 • Wymagane aktualizacje programu Outlook do automatycznego łączenia się z usługą Exchange Online nie są instalowane dla wersji programu Outlook.
 • Rekord CNAME autodetekcji dla Twojej domeny nie istnieje lub jest niepoprawnie skonfigurowany.
 • W organizacjach korzystających z synchronizacji Active Directory atrybuty poczty , mailNickname , DisplayName i proxyAddresses są niepoprawnie skonfigurowane dla zsynchronizowanego użytkownika w lokalnej usłudze Active Directory.

Uwaga

W tym artykule omówiono program Outlook 2016, Outlook 2013 i Exchange Online. Aby uzyskać pomoc dotyczącą łączenia się z usługą Exchange Online z urządzenia mobilnego, przeczytaj artykuł. Zainstaluj i korzystaj z usługi Office 365 na telefonie lub tablecie . Aby uzyskać pomoc dotyczącą połączenia programu Outlook z usługą innej firmy, skontaktuj się z dostawcą usług e-mail innej firmy.

Rozwiązanie

Zalecana metoda

Metoda 1: Uruchom Asystenta pomocy technicznej i odzyskiwania Office 365

Korzystanie z Pomoc do konfiguracji poczty e-mail w usłudze Office 365 ** Narzędzie diagnostyczne Outlook Support and Assistant Recovery (SaRA). * * Kliknij przycisk wykonywania , gdy odpowiednia odpowiedź zostanie wyświetlona w przeglądarce. Ta diagnostyka wykonuje zautomatyzowane kontrole i zwraca możliwe rozwiązania, które mogą być wykorzystane do rozwiązywania wykrytych problemów.

Dodatkowe metody

Jeśli używasz domeny osobistej

Jeśli metoda 1 nie rozwiąże problemu i używasz domeny prywatnej z usługą Office 365, wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności. Jeśli pierwsza metoda nie rozwiąże problemu, przejdź do następnej.

Metoda 2: Aktualizacja do najnowszej wersji programu Outlook

Najpierw upewnij się, że poprawny adres e-mail i hasło są wprowadzone na stronie Automatyczna konfiguracja konta w Kreatorze dodawania nowego konta w programie Outlook.

Jeśli używasz programu Outlook 2010 lub wcześniejszego, zaktualizuj go do najnowszej wersji programu Outlook. Dodatkowe informacje można znaleźć. w artykule Pobierz i zainstaluj pakiet Office przy użyciu usługi Office 365 dla firm na komputerze .

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania programu Outlook dla usługi Office 365, zobacz następujące zasoby:

Uwaga

Jeśli ta metoda nie rozwiąże problemu, przejdź do metody 3.

Metoda 3: Sprawdź, czy rekord automatycznego wykrywania CNAME jest poprawnie skonfigurowany

Rekord CNAME autodetekcji musi istnieć i musi być poprawnie skonfigurowany. Zdecydowanie zaleca się skonfigurowanie funkcji automatycznego wykrywania programu Exchange podczas korzystania z programu Outlook do łączenia się ze skrzynkami pocztowymi usługi Exchange Online. Konfiguracja połączenia automatycznego wykrywania i innych powiązanych rekordów DNS jest wymagana do połączenia programu Outlook z usługą Exchange Online. Administratorzy mogą użyć kreatora rozwiązywania problemów z domeną w narzędziu Office 365 lub analizatorze połączeń zdalnych firmy Microsoft, aby upewnić się, że rekordy są poprawnie skonfigurowane.

Użyj Kreatora rozwiązywania problemów z domeną w usłudze Office 365

Aby użyć kreatora rozwiązywania problemów z domeną domeny 36, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do portalu Office 365 ( https://portal.office.com ) przy użyciu konta administratora.
 2. Kliknij Administrator, aby otworzyć centrum administracyjne Microsoft 365.
 3. W lewym okienku nawigacji kliknij Domeny ****, wybierz nazwę domeny używaną przez danego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów , aby uruchomić kreatora.

Korzystanie z narzędzia Microsoft Remote Connection Analyzer

Aby sprawdzić, czy funkcja autowykrywania Exchange działa poprawnie za pomocą Analizatora łączności zdalnej, wykonaj następujące kroki:

 1. W przeglądarce internetowej przejdź do narzędzia Microsoft Remote Connection Tool na następującej stronie internetowej:

  Remote Connection Analyzer

 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola formularza i kliknij przycisk, aby zakończyć test .

 3. Po zakończeniu testów sprawdź, czy zakończyło się powodzeniem.

  • Jeśli sprawdzenie się powiedzie, usługa Autodiscover działa poprawnie.

  • Jeśli test się nie powiedzie, sprawdź, czy usługa Autodiscover jest poprawnie skonfigurowana. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące źródła:

Metoda 4: Upewnij się, że atrybuty użytkownika w usłudze Active Directory są ustawione poprawnie.

Korzystanie z polecenia cmdlet Get - RemoteMailbox Możesz określić, czy następujące atrybuty są poprawnie ustawione dla użytkownika. Typowe problemy występują, gdy wartość jednego lub więcej z tych atrybutów nie jest określona. Poniżej znajduje się przykład prawidłowych atrybutów.

Przykład atrybutu primarySMTPAddress [email protected] alias Ted displayName Bremer emailAddresses SMTP: [email protected] X400: c = US; a =; P = pierwsza organizacja; o = wymiana; s = Bremer; g = "n / a" remoteRoutingAddress [email protected]

Aby zaktualizować te atrybuty, możesz użyć polecenia cmdlet Set - RemoteMailbox .

Po ustawieniu poprawnych wartości dla tych atrybutów musisz wymusić synchronizacja katalogów a następnie spróbuj skonfigurować konto e-mail użytkownika w programie Outlook.

Jeśli nie używasz swojej domeny osobistej

Metoda 2: Użyj Kreatora dodawania nowego konta w programie Outlook

Jeśli metoda 1 nie rozwiąże problemu i nie użyje domeny niestandardowej w usłudze Office 365, możesz użyć Kreatora dodawania nowego konta w programie Outlook, aby skonfigurować profil programu Outlook przy użyciu adresu e-mail onmicrosoft. Com powiązanego ze skrzynkami pocztowymi użytkowników usługi Exchange Online podczas rejestrowania za pomocą Office 365. Używając kreatora Dodaj nowe konto do skonfigurowania nowego profilu poczty, należy określić hasło Office 365 i domyślny adres e-mail Office 365 w postaci <> użytkownika @ <Domain>. onmicrosoft.com (na przykład [email protected]).

Ta metoda jest obsługiwana i jest odpowiednia dla klientów, którzy nie mogą planować własnej pamiętnej lub osobistej domeny. Ta metoda obsługuje również autowykrywanie. Jeśli lokalizacja serwera skrzynki pocztowej ulegnie zmianie, program Outlook zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić nową lokalizację serwera skrzynki pocztowej.

Firma Microsoft nie obsługuje ręcznej konfiguracji profilu w programie Outlook do łączenia się ze skrzynkami pocztowymi w programie Exchange Online w usłudze Office 365. Możemy jednak pomóc w wykonaniu innych zadań, takich jak Konfigurowanie rekordów DNS i autowykrywanie (jak opisano w metodzie 2). Umożliwia to skonfigurowanie konta przy użyciu obsługiwanych metod.

Linki

Aby rozwiązać ten problem, przejdź do Asystent pomocy technicznej i odzyskiwania firmy Microsoft dla usługi Office 365 .

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

 • 2555008 jak rozwiązywać problemy z dostępnością w hybrydowym wdrożeniu lokalnego serwera Exchange i Exchange Online w Office 365

Masz jakieś pytania? Przejdź do sekcji społeczność Microsoft .