Новости

Как правильно применять в JavaScript асинхронные функции: примеры работы с ES 2017
От автора: возможность писать на JavaScript асинхронные функции является важным обновлением в ES2017. Что такое асинхронные функции? Асинхронные функции — это функции, которые возвращают promise. Мы

WordPress JavaScript — как правильно подключить файл скрипта к шаблону сайта
Использование в шаблонах WordPress JavaScript скриптов давно стало обычным делом. Их подключение возможно несколькими способами, начиная с классического варианта с использование голого HTML. Но чтобы все

Как исправить JavaScript error "ВКонтакте"? Что делать при ошибках JavaScript в "ВКонтакте"?
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Правильное использование Tor Browser
Tor Browser полностью анонимен – Миф или реальность? Многие считают, что Tor — это полностью анонимное и безопасное средство для интернет-серфинга, которое не дает никому возможность контролировать то,

Javascript error object is not a function вконтакте как исправить
"ВКонтакте" - это на сегодняшний день самый удобный русскоязычный ресурс, который является не только популярнейшей социальной сетью, но и сервисом для прослушивания аудиозаписей и просмотра видео. Здесь

Как исправить ошибку javascript error вконтакте
На сегодняшний день «Вконтакте» является наиболее удобным русскоязычным ресурсом, который представляет собой не только крупнейшую социальной сеть, но и сервис для просмотра видео и прослушивания аудиозаписей.

Что такое JavaScript и для чего он используется?
Подробности декабря 10, 2015 Просмотров: 20225 В интернете миллионы веб-страниц,

Практика javascript синтаксис написания
Javascript — это язык программирования, который активно используется для построения динамических веб страниц. Собственно с этой целью он и был изобретен. У нашего с вами языка еще есть такое интересное

JavaScript учебник
Код функций в JavaScript начинает выполнение после их вызова. Функции являются одним из наиболее важных строительных блоков кода в JavaScript. Функции состоят из набора команд и обычно выполняют

Рекомендации решившим начать изучать JavaScript
Если вы решили начать изучать JavaScript , то эта статья для вас. Надеюсь, что её прочтение избавит вас в будущем от множества ошибок и сделает его изучения более простым, быстрым и эффективным. В статье

Podłącz smart tv z komputerem przez wifi. Jak podłączyć telewizor do komputera za pomocą kabla sieciowego.

  1. Złącze odbiornika Smart TV jest koniecznością
  2. Połączenia bezprzewodowe w sieci domowej
  3. Niezawodne gniazda sieci domowej
  4. Ustawienia na komputerze:
  5. Ustawienia w telewizorze:
  6. Co jest potrzebne do podłączenia telewizora do komputera
  7. Oglądanie IPTV na telewizorze z komputera

Łączność z Internetem i dodatkowe aplikacje zamieniają telewizor w interaktywne urządzenie multimedialne w salonie. Aby jednak było to możliwe, musisz podłączyć telewizor do swojego sieć lokalna .

Najnowsza generacja ma bardzo szeroki zakres funkcji internetowych, komunikacji i wiadomości multimedialne . Pozwala użytkownikowi przeglądać zasoby internetowe, uruchamiać i korzystać z aplikacji, odtwarzać filmy z YouTube, korzystać z wypożyczalni wideo online i odtwarzać zawartość w trybie strumieniowym. Jednak każda z tych funkcji wymaga. W takim przypadku możliwe jest przesyłanie materiałów, takich jak zdjęcia, filmy i muzyka z komputera do telewizora za pośrednictwem sieci domowej . Nawet aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) dla odbiornika Smart TV może być zaimplementowana przy użyciu sieci lokalnej. W związku z tym podłączenie telewizora do sieci lokalnej staje się tak samo konieczne, jak antena satelitarna lub złącze zasilania.

Złącze odbiornika Smart TV jest koniecznością

Poprzez złącze odbiornik sieci Smart TV nawiązuje kontakt z routerem w Internecie i ze wszystkimi innymi urządzeniami podłączonymi do sieć domowa na przykład z komputerem lub serwerem amerykańskim zawierającym kolekcję muzyki i filmów. Telewizory mogą nie tylko pobierać dane z Internetu, ale także odtwarzać treści cyfrowe z urządzeń w sieci lokalnej i wymieniać treści multimedialne z tymi urządzeniami.

Większość modeli Smart TV jest wyposażona w złącze, za pomocą którego można podłączyć je do bezprzewodowej sieci LAN. Ponadto możliwe jest podłączenie odbiornika do bezprzewodowej sieci WLAN . Niektóre telewizory mają zintegrowany moduł WLAN zaprojektowany do tego celu. Inni łączą się z siecią za pośrednictwem zewnętrznego modułu WLAN jako klucz USB.

Najlepiej jest podłączyć telewizor do routera lub przełącznik ethernetowy za pomocą zwykłego kabla sieciowego. Tradycyjne połączenie kablowe Ethernet wysoka prędkość transfer danych. Ponadto prawie nieczuły na zakłócenia. Za pomocą kabla sieciowego można nawet przesyłać wideo w formacie Full HD (1080p) z komputera na telewizor, bez obawy o „jąkanie” podczas odtwarzania. Ponadto takie połączenie jest bezpieczniejsze, ponieważ umożliwia utworzenie zamkniętej pętli sieci, do której nieproszeni goście nie będą mieli dostępu - pod warunkiem prawidłowe ustawienie router. Ogromna sieć zwrotów linia stacjonarna jest potrzeba wyciągnięcia kabla sieciowego do telewizora.

Połączenia bezprzewodowe w sieci domowej

Chcąc podłączyć telewizor Smart TV do sieci lokalnej i Internetu, nie jest konieczne wyciąganie kabla, a tym bardziej instalowanie gniazd w ścianach. Sieć bezprzewodowa zapewni większą swobodę podczas konfigurowania telewizora. Połączenie radiowe z siecią WLAN jest niezwykle praktyczne, zwłaszcza że większość domów ma router, więc ilość pracy ogranicza się do konfiguracji ustawień bezprzewodowych w telewizorze.

W niektórych telewizorach moduły WLAN są instalowane wewnątrz obudowy, w innych są połączone za pomocą opcjonalnego modułu zewnętrznego. Ostatni z nich jest po prostu włożony do złącza USB, a następnie wyregulowany z menu telewizora. Oprócz rodzaju i lokalizacji karty WLAN , obie te opcje nie różnią się od siebie pod względem użytkowania.

Jeśli zamierzasz kupić moduł WLAN w wersji USB, określ model zalecany przez producenta telewizora. Chociaż można podłączyć do portu USB i dowolnego innego klucza USB za pomocą karta sieciowa WLAN , ale mogą wystąpić problemy ze zgodnością ze sterownikiem wewnętrznego oprogramowania telewizora. Problem polega na tym, że każdy Urządzenie USB , ma trwale przypisany identyfikator producenta. Na jej podstawie producenci odbiorników Smart TV mają możliwość określenia producenta modułu i jego wersji oprogramowanie Na przykład telewizory blokują cudzą kartę WLAN .

Po podłączeniu telewizora do sieci bezprzewodowej należy pamiętać, że zasięg fal WLAN zależy w dużym stopniu od lokalnych warunków. Propagacja fal WLAN wewnątrz pomieszczeń jest utrudniona przez zjawisko odbicia związane przede wszystkim z elementami wykonanymi z metalu, betonu zbrojonego i szkła, a także z przegrodami z płyt gipsowo-kartonowych. Im dalej telewizor znajduje się od routera i im więcej ścian, sufitów, szklanych drzwi i elementów wnętrza znajduje się między tymi dwoma urządzeniami, tym gorsze i wolniejsze będzie połączenie bezprzewodowe.


Im dalej telewizor znajduje się od routera i im więcej ścian, sufitów, szklanych drzwi i elementów wnętrza znajduje się między tymi dwoma urządzeniami, tym gorsze i wolniejsze będzie połączenie bezprzewodowe

Niezawodne gniazda sieci domowej

Jeśli sieci ethernetowe przestraszą cię swoimi splotami przewodów, i sieć bezprzewodowa WLAN wydaje się zbyt wrażliwy na zakłócenia, możesz przesyłać dane przez sieć ... prąd elektryczny twoje mieszkanie. To prawda, że ​​rozwiązania tego typu - PowerLine lub HomePlug - nie są aż tak bardzo, a są mniej odporne na zakłócenia, jednak w przypadku krótkich odległości nie powinno to mieć wpływu na transmisję danych.

Ogromną zaletą sieci PowerLine jest prosta instalacja. Wygodne moduły sieciowe, które mają bardzo podobny kształt i rozmiar ładowarka telefon komórkowy , należy umieścić w gniazdach zasilania. Następnie moduły PowerLine są zwykle gotowe do pracy. Jeden z modemów PowerLine jest połączony kablem Ethernet z routerem internetowym, a następnie umieszczony w najbliższym gniazdku. Drugi modem jest podłączony podobnie do telewizora i gniazdka. To wystarczy, aby nawiązać połączenie z telewizorem za pośrednictwem systemu zasilania domu.

Szybkość transmisji danych w sieciach PowerLine przekracza szybkość transmisji danych w sieciach WLAN . Korzystając ze standardu HomePlug AV, teoretycznie można uzyskać transfer do 500 Mb / s. Najwyższa wydajność podczas korzystania z nowego standardu HomePlug AV2 osiąga 1 Gb / s. Jednak w obu przypadkach prawdziwa prędkość Transmisja danych zależy od jakości i właściwości systemów okablowania.

Chociaż sieci PowerLine są postrzegane jako bezpieczniejsze niż bezprzewodowe sieci WLAN , nie osiągają tego samego poziomu bezpieczeństwa, co sieci kablowe Ethernet Według producentów przepływ danych jest odcięty na liczniku energii. Mimo to zaleca się ochronę sieci PowerLine poprzez ustawienie hasła. Okazało się to szczególnie uzasadnione w budynkach mieszkalnych. Jeśli prąd zostanie prawidłowo rozprowadzony w domu, sąsiad nie będzie w stanie przechwycić danych, ponieważ licznik energii elektrycznej jest umieszczony na końcu gospodarstwa domowego obwód elektryczny , jest barierą nie do pokonania przesyłane informacje . Przeciętny użytkownik nie może jednak samodzielnie zweryfikować dystrybucji energii elektrycznej w swoim domu.

Modemy Home Plug obsługują wiele faz - pod warunkiem, że wszystkie trzy fazy są prowadzone równolegle do wszystkich obiektów. W starszych budynkach nie jest to takie oczywiste. Jeśli więc kontrolki LED sygnalizujące gotowość sieci ethernetowej nie świecą się, nie powinno to oznaczać awarii modemów PowerLine . W tej sytuacji rozwiązaniem może być łącznik międzyfazowy, który jest sprzedawany w sklepach elektrycznych. Pamiętaj jednak, że urządzenie tego typu musi zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego mechanika.

Większość nowoczesnych telewizorów SMART jest wyposażona w co najmniej jeden port LAN, aby podłączyć go do Internetu za pośrednictwem routera. W tym przypadku w telewizji możesz nie tylko surfować po Internecie, ale także oglądać filmy z komputerów podłączonych do tej samej sieci. Ale router nie jest jeszcze w każdym mieszkaniu, ale chcę oglądać filmy i uzyskać dostęp do Internetu z telewizora. Co robić Możesz podłączyć telewizor do komputera bezpośrednio przez złącze LAN. Do tego potrzebujemy kabel sieciowy .
Uwaga: Może występować niewielka trudność - zwykły „bezpośredni” kabel ethernetowy może nie być odpowiedni, chociaż nowoczesne karty sieciowe są w stanie „przewrócić” kabel logicznie. Następnie musisz wypróbować odwrócony kabel LAN (tzw. „Cross-over”).


Dołączamy jeden koniec sieciowego patch cordu, dołączamy go do karty sieciowej komputera:


Drugi to port LAN telewizora:


Sprawdzamy wskaźniki, czy urządzenia są połączone. Następnie przejdź do podłączenia telewizora do sieci lokalnej. Zacznijmy od karty sieciowe komputer.

Ustawienia na komputerze:

Istnieją dwie opcje rozwoju wydarzeń:

Pierwszym jest po prostu podłączenie telewizora za pośrednictwem sieci LAN do komputera bez dostępu do Internetu. W takim przypadku konieczne jest komputer sieciowy przepisać statyczny adres IP - niech będzie 192.168.1.2 z maską 255.255.255.0:

0:

W telewizorze konieczne będzie również zarejestrowanie adresu IP z tej samej podsieci, na przykład 192.168.1.3.

Drugim jest podłączenie telewizora przez komputer do Internetu. Aby to zrobić, komputer lub laptop musi być podłączony do Internetu za pośrednictwem WiFi lub modemu USB. Następnie używamy mechanizmu ICS - Internet Connection Sharing wbudowanego w Windows. Pozwala na dostęp do globalnej sieci lokalnych klientów. Do tego w połączenia sieciowe wybierz ten, przez który masz połączenie z Internetem, i kliknij go kliknij prawym przyciskiem myszy mysz. Zostanie otwarte okno właściwości połączenia, w którym jesteśmy zainteresowani zakładką „Dostęp”:

Konieczne jest zaznaczenie pola wyboru „Zezwalaj innym użytkownikom sieci na korzystanie z połączenia internetowego ten komputer „ Poniżej wybierz „Połączenie lokalne” lub „Ethernet” i kliknij OK. W takim przypadku nie trzeba rejestrować adresów IP - ani na karcie sieciowej, ani na telewizorze - wszystko zostanie przypisane automatycznie.

Ustawienia w telewizorze:

W telewizji wszystko odbywa się bardzo prosto. Jako przykład rozważę telewizję LG. W przypadku innych marek, pomimo zewnętrznych różnic w menu, znaczenie akcji jest takie samo - wystarczy działać w ten sam sposób.

Przejdź do Ustawienia i przejdź do sekcji Sieć :


Przejdź do Ustawienia i przejdź do sekcji Sieć :

Wybierz pozycję Konfiguracja sieci . Otworzy się specjalny kreator konfiguracji:


Otworzy się specjalny kreator konfiguracji:

Wszystko zależy od tego, które opcje zostały wybrane i skonfigurowane na komputerze. Jeśli po prostu podłączymy komputer do telewizora przez port LAN, kliknij przycisk „Ustaw połączenie” i wprowadź adres IP 192.168.1.3 z maską 255.255.255.0 .

Jeśli wziąłeś drugą ścieżkę za pomocą mechanizmu ICS, po prostu kliknij „Dalej”. Zacznie automatyczne strojenie połączenie sieciowe:


Kliknij „Zamknij”. To wszystko - pomyślnie podłączyłeś telewizor do komputera przez złącze LAN.

Od dawna chciałem oglądać nowy film na moim telewizorze, ale tak naprawdę nie chciałem czekać, aż w końcu zostanie pokazany na wiodących kanałach. Niestety, brakowało mi projekcji w kinach, więc musiałem działać zgodnie z okolicznościami. Zdecydowałem to najlepsza opcja nastąpi normalne połączenie za pomocą kabla sieciowego - nie jest to takie trudne, każda sekwencja opanuje go.
Oczywiście interesowało mnie, że możesz oglądać IPTV w telewizji. Pod tym względem wszystko jest proste - komputer dla telewizora staje się dużym dyskiem twardym. Wszystkie kolejne manipulacje nie wpłyną na wydajność pracy. Eksperyment został przeprowadzony na Telewizor SAMSUNG LE-32D550. Jeśli masz telewizor, który obsługuje Technologia DLNA lub Ethernet, algorytm połączenia jest dość prosty.

Co jest potrzebne do podłączenia telewizora do komputera

  • Telewizor ze złączem RJ-45 (złącze portu LAN)
  • Komputer, w którym znajduje się karta sieciowa (zintegrowana nie jest brana pod uwagę). Jeśli jednak nie musisz utrzymywać połączenia z Internetem, możesz pozostać na zintegrowanej mapie;
  • Kabel sieciowy Upewnij się, że jest wystarczająco długa, w przeciwnym razie będziesz musiał zmienić ustawienie niektórych urządzeń lub kupić dłuższy kabel.

Realizacja połączenia komputerowego z telewizorem za pośrednictwem sieci LAN


Realizacja połączenia komputerowego z telewizorem za pośrednictwem sieci LAN


Nie miałem dodatkowych karta sieciowa , więc po prostu poszedłem do sklepu i kupiłem D-link DFE-520TX. Nie poszedłem do sklepu kupując kartę. Ta karta musi być zainstalowana w specjalnym gnieździe PCI na płycie głównej, co zrobiłem.Potem włączyłem komputer, ale system operacyjny (Mam Windows 7) zainstalowałem wszystko bez mojego udziału.

Znalazłem tam także kabel sieciowy. Możesz jednak przejść do innego sklepu - po prostu oferuję ci moją opcję. Kabel został naciśnięty prosto, ale nie ma specjalnego znaczenia, można łatwo kupić kabel, który jest zaciśnięty w rodzaju zwrotnicy. Nowoczesne urządzenia Z reguły działają na każdym rodzaju kabla, niezależnie określając, co oferuje im użytkownik.

Następnie podłączyłem komputer do telewizora za pomocą tego kabla. Teraz konieczne było skonfigurowanie połączenia. Uczyniłem wszystko prostym: pobrałem specjalny. Wcześniej próbowałem go używać, ale z jakiegoś powodu nie działa, więc musiałem szukać innych opcji w sieci. Jednak niczego nie żałowałem - HMS ma znacznie więcej ustawień i ma funkcję, która pozwala na nadawanie IPTV bezpośrednio do telewizora. Następnie przyniosę krótka instrukcja do pracy z tym programem:Filmy są przeciągane do okna programu. Po naciśnięciu przycisku Start rozpocznie się ich transmisja do telewizora. Jeśli włączysz go w tym momencie, zobaczysz, że opcja Wszystkie udział jest dostępna w pozycji menu Źródło.Wszystko - jak widać, dość proste działania pomogły mi cieszyć się filmami dobra jakość na moim ekranie telewizora. Jednak nie wszystko - słuchanie muzyki i oglądanie zdjęć jest dostępne.


Oglądanie IPTV na telewizorze z komputera

Na samym początku powiedziałem, że chciałbym oglądać IPTV duży ekran . Zrób to trochę trudniejsze, ale całkiem realistyczne. Najpierw potrzebujesz programu VLC Media Player (pod warunkiem, że masz już zainstalowany HMS).

Natychmiast odpowiedz na pytanie - ten program jest naprawdę potrzebny, ponieważ podczas nadawania IPTV HMS może odbierać strumień wideo tylko z niego. Oczywiście są alternatywy, ale nie ma ich zbyt wielu, więc wziąłem najsłynniejszy. Gdy odtwarzacz wideo zostanie rozpakowany i zainstalowany, przywiązałem go do HMS. Robi się to w następujący sposób: Ustawienia-> Zasoby multimedialne-> Zasoby internetowe, po czym ścieżka do folderu, w którym zainstalowano odtwarzacz, jest zapisana w wyświetlonym oknie.


Robi się to w następujący sposób: Ustawienia-> Zasoby multimedialne-> Zasoby internetowe, po czym ścieżka do folderu, w którym zainstalowano odtwarzacz, jest zapisana w wyświetlonym oknie


Teraz plik z rozszerzeniem .mu (znalazłem go w tym samym folderze co program Odtwarzacz IP-TV - jest pobierany ze strony dostawcy) jest przesyłany do HMS (wystarczy przenieść go do folderu „Internet TV”).Również taki plik można znaleźć w Internecie.
Ostatnim krokiem pozostaje: w HMS przechodzimy przez następującą ścieżkę: Ustawienia-> Transcoder-> Transcoding Profile i około.Tam wybieramy strumień wejściowy (telewizja internetowa) i kończymy ustawienie. Następnie ponownie uruchom serwer, a następnie przejdź do folderu „Internet TV” na telewizorze.